Monika Váňová

kouč a praktik EFT

Světelný Kořen

Pořádám osvětové workshopy o významu a pěstování Světelného kořene.

Sazenici a základní informace jsem získala před devíti lety od Jarmily Habrové, která v České republice byla mezi prvními, kdo pořádal kurzy Světelného kořene.

Letos na jaře, roku 2023, jsme se s paní Habrovou dohodly, že převezmu její štafetu a workshopy za účelem další osvěty Světelného kořene převezmu pod svá křídla. Kromě jiného i proto, že téma světelného kořene velmi podstatně souvisí s náplní mé práce, kterou je energetická medicína a techniky kultivující úroveň vědomí.  

Za těch devět let jsem měla možnost se s kořenem seznámit, prozkoumat jeho historické prameny, poznat jeho sílu a nasbírat také praktické zkušenosti při jeho sázení a sběru.

Světelný kořen je rostlina, která má schopnost v sobě uchovávat látku nazývanou jako Světelný éter. 

Význam této rostliny pro budoucnost lidstva předpověděl již před sto lety pan Rudolf Steiner, propagátor celostního pohledu a kultivace vědomého životního stylu. 

Rudolf Steiner byl rakouský filosof, spisovatel a vědec, známý především jako zakladatel antroposofie. Antroposofie se zabývá celostním rozvojem člověka a jeho vztahem k duchovnímu světu. Steiner představil řadu konceptů a myšlenek týkajících se vzdělání, zemědělství, lékařství, architektury a dalších oblastí.

Podle Steinerova učení je poznání éteru nebo duchovních sil založeno na intuici, duchovním vnímání a vnitřním poznání. Steiner tvrdil, že poznání éterických sil vyžaduje rozšíření vědomí mimo hranice smyslového vnímání a tradičních vědeckých metod.

Jinými slovy nelze to pochopit intelektem. Což mohu potvrdit.

Hlava mi to nebere, ale něco na tom kořenu je!

Nebo mi prosím vás vysvětlete, proč já, která nikdy neměla vztah k zemědělství se nadchne do pěstování Světelného kořene, vyrábí bedny a jako smyslu zbavená tahá v taškách písek z lomu, shání slámu a pořádá workshopy? A co víc? Vidí v tom smysl života a své poslání.

A dost možná, že si mě kořen zavolal, abych světu dala současným jazykem vědět, co asi měl pan Steiner na mysli, když předpověděl, že přijde doba (jakože ta doba je už teď)  kdy lidstvo začne ztrácet sílu získávat éter. Jinými slovy začne se vytrácet napojení na Zdroj, ducha, vyšší principy.

Oddělenost a ztráta smyslu života, nízká psychická odolnost, emocionální labilita, ztráta radosti, nulová sebereflexe mají za následek, že člověk klesá “ na duchu “ a spolu s tím klesá i jeho úroveň vědomí.

Podle Steinera je spojení s éterem důležité pro rozvoj duchovního a vědomého sebepoznání.

Steinerova antroposofie tvrdí, že propojení s éterem může přinést hlubší prožitky, vnímání a vnímání duchovních aspektů života. Éter je vnímán jako prostředník mezi fyzickým a duchovním světem a je spojován s vyššími emocionálními, psychickými a duchovními funkcemi.

Světelný kořen jeho pěstování či pouhá konzumace může opět probudit zájem o propojení s nějakými vyšší principy, což by mohlo být velkou naději pro lidstvo. 

Je potřeba, aby se Světelný kořen opravdu co nejvíce rozšířil a začal se pěstovat v co největším množství tak, jako brambory. Jen tak se může lidstvo oprostit od hmoty. 

Nejsme jen hmota a kromě toho viditelného je tu i neviditelná část, kterou nelze objevit ani prozkoumat intelektem. Oba dva světy však existují zároveň. Ať se nám to líbí nebo ne.

Je potřeba aby se změnilo zažité paradigma vycházející s předpokladu, že pokud něco nejde vědecky ověřit tak to neexistuje. Je důležité si uvědomit, že existují různé způsoby poznání a porozumění světu, a že logika a vědecký přístup nemusí být jediným měřítkem existence nebo platnosti něčeho.

Věděli o tom naši předci jako mudrcové, léčitelé šamani, medicinmani a Lámové. Tito jedinci měli zvláštní postavení ve společnosti, protože byli považováni za zdroje moudrosti, duchovního vedení a léčitelství. Jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti jim umožňovaly prohlubovat porozumění světu, poskytovat léčbu a duchovní podporu, a vést ostatní k většímu smyslu a naplnění života.

Každý systém poznání a porozumění má svou hodnotu a kontext. Je důležité si vážit jak vědeckého zkoumání, tak i tradic, které nám pomáhají porozumět neviditelným a duchovním aspektům existence.

V rámci workshopu se dotkneme témat skrytého světa a zároveň si ukážeme, jak Světelný kořen uchopit v praxi v tom světě hmotném.

Co si odnesete?

Porozumění o významu účinků Světelného kořene pro lidské zdraví a psychiku

Informaci o existenci energetické medicíny a možnostech jejího využití

Dozvíte se příběh o vzniku Světelného kořene

Naučíte se jak Světelný kořen pěstovat sami i v jednoduchým podmínkách na balkóně

Pochopíte rozdíl mezi kořenem po prvním roce sázení a kořenem, který v sobě obsahuje éter

Dozvíte se jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy a proč je důležité dbát na to, aby se nezkřížili

Pochopíte jak poznat, že se jedná o mužskou rostlinu a proč je důležité odstranit případnou mutaci.

Zasadíte si svoji rostlinku a zařadíte se do řady dalších lidí, kteří si přejí vnést světlo do svých životů v zájmu celé planety a všech bytosti.