Archetypy – skryté síly Bohyň našeho nevědomí.

Jednodenní seminář ve spolupráci s Martou Noskovou.

Místo konání Praha 3 – termín 3.11.2019

Na interaktivním semináři v termínu 3.11.2019 se dozvíte, jak na nás archetypální síly řeckých Bohů a Bohyň působí, jak zásadně ovlivňují naše vztahy, povolání, zájmy dokonce i zdravotní stav.

Život ženy ovlivňují archetypální síly jedné až dvou Bohyň. Těmto Bohyním přináleží také jejich mužský protějšek Animus. Jinými slovy, určitá Bohyně k nám přitahuje určitý druh muže.

Každá z Bohyň disponuje rozličnou sílou a schopnostmi. Poznejte ty svoje! A s ohledem na náš životní záměr a cíl, je dobré vybrat z nabízené škály sedmi Bohyní ty, jejichž síly by nás v jeho dosažení podporovaly.

Každá z Bohyň má určité kvality a výhody.  Je dobré vždy využít sílu té, která se pro danou situaci hodí nejlépe, přitom brát do úvahy i vyšší cíle (Meta kontext).

Co když je to volba bohyně, která vám brání navázat partnerský vztah? Co když je to konflikt zájmů některých vašich Bohyň, který vám zabraňuje uspět v práci, prosadit se nebo si užít klid? Co když je to Animus, který vás žene do stále stejných vztahů?

Co kdyby stačilo, zapojit do hry jinou z Bohyň? Věděli jste, že změna Bohyní zásadním způsobem ovlivní kvalitu rodinných, partnerských či pracovních vztahů? A že archetypální síla výrazně změní vaši identitu a tudíž i vaše chování?

Na praktickém příkladu si ukážeme, jak evokovat potřebné Bohyně a jejích sílu pro zvládnutí konkrétní situace.

Na semináři si ukážeme jak na to a s prvky EFT /NLP a intuitivního přístupu si každý účastník rovnou přerámcuje své zvolené nastavení a záměr.

 

Close Menu