Monika Váňová

kouč a praktik EFT

Přednášky pro Pracovní kolektivy

Jednou z možností harmonizace pracovního teamu je představení techniky EFT pro pracovní kolektivy. (EFT) je technika, která kombinuje prvky psychologického poradenství a akupresury. EFT (Emotional Freedom Techniques) může být účinným nástrojem pro zlepšení vztahů.

Používání EFT ve vztazích vyžaduje spolupráci a otevřenost obou stran. Ideální je, když se všichni zúčastnění lidé dohodnou na používání EFT a jsou připraveni pracovat na zlepšení svých vztahů.

Představení techniky celému kolektivu tak dává možnost lepšímu pochopení přínosu a odstranění případných pochybností. Jedná se o techniku, jejíž výsledky jsou ověřené na základě vědeckých výzkumů.

Přínos v oblasti:

Komunikace

Emoční regulace

Uvolňování minulosti

Posilování důvěry

Co můžete očekávat:

1) Snížení stresu: EFT může pomoci snížit úroveň stresu mezi zaměstnanci. 

2) Zlepšení mezilidských vztahů: Pracovní prostředí je často napjaté konflikty a napětím. EFT může pomoci zaměstnancům zvládat své emoce, lépe komunikovat a lépe se porozumět navzájem.

3) Zvýšení produktivity: Pokud se zaměstnanci cítí lépe a jsou méně zatíženi emocionálním stresem, mohou být produktivnější. EFT může podpořit jejich celkový blahobyt a pracovní výkonnost.

4) Podpora sebeúcty: EFT může pomoci zaměstnancům posílit jejich sebeúctu a sebejistotu. Tím se mohou cítit motivovanější a schopnější plnit své pracovní úkoly.

Na přednášku EFT pro pracovní kolektivy může navazovat workshop, který lze uskutečnit jednorázově nebo v rámci dlouhodobější spolupráce s případnou pravidelnou supervizí na pracovišti.

Pro podrobnější informace mě prosím neváhejte kontaktovat.