Technika emoční svobody

Metoda EFT  ( Technika emoční svobody) je založena na předpokladu, že většina našich psychických či fyzických problému vzniká v důsledku přerušení toku energie v lidském energetickém systému.

To, že v našem těle energie probíhá dokazuje i moderní medicína. Např. při vyšetření EKG (neinvazivní metoda funkčního vyšetření elektrické aktivity myokardu) či v případě vyšetření mozku metodou EEG (metoda záznamu časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou).

Co to je?

Metoda EFT spočívá v poklepávání na určené body. Poklepem, dochází  k aktivaci příslušných meridiánových drah. (Tak jako při akupunktuře či akupresuře). Kromě poklepávání se pracuje s hlasem a slovy, zapojuje se pravá i levá hemisféra, v rámci odhalení a zpracování nežádoucích pocitů a emocí, ukrytých do té doby v hlubinách našeho podvědomí, se tyto energetické bloky odstraní .

Nepříjemné pocity mizí. Proudění životní energie se uvolňuje. Dochází k okamžité úlevě. Změna k lepšímu je trvalá.

 

Historické prameny EFT

Úsudek metody EFT o vlivu životní energie (čchi) na lidské zdraví, je inspirován učením Mistrů Tao, kteří již před 5000 lety zaznamenali subtilní energetické (meridiánové) dráhy vedoucí skrze lidské tělo. V současném světě známé pod pojmem meridiány, se kterými pracuje tradiční čínská medicína dodnes.

Meridiány a jejich výzkum 2o.století

 Tyto tzv. meridiánové dráhy, dráhy životní energie se staly předmětem zkoumání lékařů 20.století, Dr.George Goodhearta –chiropraktika a zakladatele Aplikované Kineziologie  a Dr.Rogera Callahana – tvůrce metody TFT (Thought Field Therapy).  I přestože byla technika TFT  vysoce účinná , byla velmi složitá a komplikovaná.

Jednoduchá a účinná metoda EFT

Co je složité pro lékaře, je pro inženýry hračka. Jedním ze studentů Dr.Callahana byl i inženýr Gary Craig , kterému se podařilo složité TFT algoritmy zjednodušit a vytvořil jednoduchý systém známý dnes jako EFT ( Emotional Freedom technique).

 

 

 

 

21.století a technika EFT

Zjednodušení techniky EFT, které vynalezl inženýr Gary Craig, umožnilo její rychlé rozšíření do celého světa.

Technika emoční svobody, skutečně přináší úlevu a osvobození od negativních pocitů. Výsledky jsou trvalé, účinné a časově nenáročné. 

 

 

Doporučení

Máte-li zdravotní problémy, konzultujte prosím vhodnost metody EFT  s ošetřujícím lékařem.  To platí obzvláště u závažných onemocnění, která vyžadují lékařskou péči. Léky bez předchozí konzultace s lékařem nikdy nevysazujte. Metoda EFT není náhradou klasické zdravotní péče, je to doplněk klasické léčby.

Close Menu