Monika Váňová

kouč a praktik EFT

Na jakém schodu sedíš? Kde jsi?

K tomu, abychom našli svůj schod potřebujeme mapu. Tedy návod na to, jak se orientovat.

Mapa vědomí je velmi zásadním nástrojem na cestě osobního, duševního a především duchovního růstu.  Vyvinul ji a popsal Dr. David Hawkins.

.

Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D., byl mezinárodně uznávaným psychiatrem, který se po zážitku osvícení stal duchovním učitelem a badatelem, zabývajícím se fenoménem vědomí. ​

Mezi jeho knihy patří např. Moc versus síla, Vzestup po úrovních vědomí, Pravda versus nepravda, Vševidoucí Já.

V sedmdesátých letech byl společně s držitelem Nobelovy ceny Linem Paulingem spoluautorem knihy Ortomolekulární psychiatrie, která znamenala revoluci na poli psychiatrie. Přednášel ve Westminsterském opatství, na Oxfordském fóru, University of Argentina, University of Notre Dame a na Stanfordově a Harvardově univerzitě. Pracoval také jako poradce v katolických, protestantských a buddhistických klášterech.  

Obdržel Huxleyovu cenu, rytířský titul od Svrchovaného špitálního řádu sv. Jana z Jeruzaléma, byl nominován na Templetonovu cenu a na Východě honorován titulem „Přední učitel cesty osvícení“.  Ve svých knihách a přednáškách často upozorňoval na cestu odevzdání se Boží lásce a nelpění na vlastním egu.

Jeho téma mě inspirovalo k tomuto článku a dost možná, až ho dočtete do konce lépe zjistíte, na jaké úrovni vědomí se nacházíte vy.

Co to je mapa vědomí.

Představte si něco jako schody. Schodů je celkem 17.

Každý schod má určitý počet bodů. pro potřeby tohoto článku se soustředím na prvních 9.  

Představte si, že ty schody začínají někde hluboko pod zemí a končí až někde vysoko v nebi.

 

Když vystoupáme na schod číslo 9, je to jakoby jsme se vyhrabali z díry a postavili se na pevnou zem. Jinými slovy schod 1- 9 lezeme z díry, schod 9 a výše stojíme na zemi stoupáme na vrchol.

Dá se také říct, že až do schodu 9 zastáváme pozici oběti. Tedy někoho kdo obviňuje vnější realitu za to, co cítí a za to co se mu děje.

Na těchto nižších úrovních člověk vidí svět jako beznadějný, tragický, děsivý, náročný a antagonistický.

Od schodu číslo 9 přebíráme zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Začínáme vidět i jiné úhly pohledu, stavíme se na vlastní nohy a tvoříme si vlastní realitu. Schod číslo 9 je první bod probuzení z nevědomého stavu.

Pro každý schod je typická určitá hlavní emoce a přiřazuje se mu určitý počet bodů.

  1. Stud/hanba (1-20)
  2. Vina (30)
  3. Apatie (50)
  4. Smutek (75)
  5. Strach (100)
  6. Touha (125
  7. Hněv/vztek (150)
  8. Hrdost/pýcha (175)
  9. Odvaha (200)

V západních zemích je společnost pevně ukotvena na úrovních strachu (100), touhy (125) a hrdosti (175)

Strach zahrnuje strach z odmítnutí, ze selhání, ze ztráty a strach z nejistoty.

Touha zahrnuje nenasytné hledání materiálního vlastnictví (bohatství a věcí), statusu, moci, lásky a místa ve skupině. Podívejte se na rozvinuté národy a na jejich ústřední téma – nespočet obchodních center, reklama (oslovující lidské obavy) a neustálý tlak vybízející ke koupi dalších a dalších věcí.

Hrdost pramení z dualistických pohledů jako je elitářství, soutěž, nacionalismus, rasová hrdost, frakce, náboženství a také úzký vztah ke statusu, bohatství a věcem.

Na které úrovni se nacházíte vy?
Ke které úrovni směřují vaše myšlenky a vědomí?

Pamatujte, že každá vaše myšlenka, názor, pocit a skutek vychází z vaší úrovně vědomí. Jakmile se úroveň vašeho vědomí posune, změní se i způsob myšlení a pohled na svět.

Myšlenky, názory tvoří energii našeho mentálního těla.  Tuto energii lze uvolnit například technikou EFT. Toto technikou lze velmi dobře transformovat i emoce, jinak řečeno je to nástroj, který umožní postoupit na schodek úrovně vědomí výše.

Tuto neděli se soustředíme na emoci STUDU. Tedy téma prvního schodu s  1-20 body.

Praktikujeme techniku EFT a účast je zdarma. Probíhá v uzavřené skupině: Znám své emoce. Vím, kdo jsem. Praktikuji EFT.

Stud/hanba (1-20): Člověk na této úrovni se cítí ponížený, má nízké sebevědomí a je paranoidní. Lidé na této úrovni se obvykle cítí jako by “ztratili tvář”, přejí si, aby byli neviditelní, a cítí se bezcenní. Někteří jedinci reagují tak, že jsou na sebe přehnaně přísní nebo se z nich stanou neurotičtí perfekcionisté. Vibrace na těchto úrovních po delší dobu vede k eliminaci (sebe nebo druhých) formou sebevraždy, proměnou na sériového vraha, násilníka nebo morálního extremistu, který uplatňuje povýšené soudy vůči ostatním. Život člověka v tomto stádiu je utrpením.

Pokud někoho znáte, komu by toto téma bylo ku prospěchu, dejte mu vědět, ať se k nám také může přidat. 

Téma: STUD

Kde? https://www.facebook.com/groups/znamsveemoce

Kdy? 15.8.2021 ve 20.00 hod

Mohlo by se vám líbit

Skrytý poklad – emoce

Do nového roku 2021 jsme všichni vykročili s očekáváním a náručí plnou přání. Je to velký dar mít možnost si přát. Tolik věcí se můžeme díky tomu naučit. Tolik věcí můžeme ocenit.

Číst »»