Monika Váňová

kouč a praktik EFT

Archetypy

Bohyně v nás aneb jak lépe využít svůj Božský potenciál

Archetypy jsou vrozené a nevědomé struktury, které jsou společné všem lidem a mají zásadní vliv na naše myšlení, chování a vnímání světa.

Tyto obrazy a symboly se objevují ve snech, mýtech, náboženství, umění a dalších aspektech lidské kultury.

Carl Gustav Jung, švýcarský psycholog, se věnoval rozsáhlému studiu archetypů a jejich vlivu na lidskou psychiku. Jeho práce je stále často citována a inspiruje mnoho psychologických a duchovních přístupů. A jeho myšlenky byly také inspirací pro mne☺.

Archetypy mají významný vliv na nás jako jednotlivce a ovlivňují několik aspektů našeho života. Zde je několik způsobů, jak archetypy ovlivňují naše vnímání a chování:

1) Identita a sebepojetí:

Archetypy přispívají k formování naší identity a sebepojetí. Pomáhají nám rozpoznat a identifikovat různé aspekty naší osobnosti a vnímání světa. Identifikace s určitými archetypy může posilovat určité vlastnosti a hodnoty, které považujeme za důležité pro sebe.

2) Motivace a cíle:

Archetypy ovlivňují naše motivace a cíle v životě. Určité archetypy mohou násobit naši touhu po dobrodružství, jiné mohou motivovat naši touhu po vědění a moudrosti. Archetypy mohou sloužit jako zdroj inspirace a směřování pro naše činy.

3) Chování a vzorce:

Archetypy formují naše chování a vzorce jednání. Určité archetypy mohou ovlivňovat naše preference, rozhodování a reakce na různé situace. Například, člověk s dominantním Válečnickým archetypem se může chovat soutěživě a odhodlaně, zatímco jedinec s Matčiným archetypem může být péčlivý a ochotný pomáhat.

4) Vztahy a interakce:

Archetypy ovlivňují naše vztahy a interakce s ostatními lidmi. Můžeme se přitahovat k lidem, kteří mají podobné archetypy, nebo se cítit přitahováni k určitým archetypům u druhých. Archetypy také ovlivňují naše role v různých vztazích, například v roli rodiče, partnera nebo vůdce.

5) Kreativita a vyjádření:

Archetypy jsou také spojeny s naší kreativitou a vyjádřením. Mohou sloužit jako zdroj inspirace pro uměleckou tvorbu, literaturu, hudbu a další formy kreativity. Archetypy nám mohou pomoci vyjádřit a sdílet naše myšlenky, pocity a zkušenosti s ostatními.

Je důležité si uvědomit, že vliv archetypů je individuální a může se lišit mezi jednotlivci. Každý člověk má svou vlastní kombinaci a proto je velmi důležité vytáhnout existenci síly archetypu na světlo boží.

Na workshopu díky prožitku lépe pochopíte, jak takové síly na nás působí. Pochopíte souvislosti, jakým způsobem na nás síly působím a hlavně to, že máme volbu to kdykoliv změnit.

Co si z workshopu odnesete:

Nový úhel pohledu. Novou možnost jak, se dívat na souvislosti vašeho životního příběhu. Pochopení a úlevu.