Systemika je přístup,  který bere v úvahu celý systém a všechny vztahy v daném systému zahrnuté. Jako třeba vztahy v rodině, práci apod.

Jeden působí na druhého a všichni se vzájemně ovlivňují. Změna chování jednoho má vliv na každého člena. Sytém je živý organizmus, vše se vyvíjí.

Citlivý přístup systemického koučování se snaží vhodně kombinovat klasické metody koučování a systemického přístupu, aby bylo možné co nejdříve dosahovat požadovaných výsledků.

Kouč bere koučovaného člověka jako komplexní celek a proto sleduje všechny sociální a vztahové souvislosti a to nejen ve firemním sociálním systému, ale také doma v rodině.

Systemický přístup je možný formou stabilizace nebo tréninku.

Stabilizace je vhodná pro případ, když se  člověk (v přeneseném smyslu) topí a potřebuje najít způsob jak vylézt z vody.

Trénink nebo-li koučink zas pro případ, když se chce ve vodě naučit plavat. Je nesmysl pouštět se na hloubku, když neumíme ani pár základních temp.

Kdy je vhodný systemický přístup?

Například , když opakuji řešení, chování, které nikam nevede a nic neřeší. Motám se v kruhu. (Křičím na děti, přitom se rozhodnu, že už to neudělám a zase…se to stane. Rozhodnu se, že se příště ozvu, až se mi něco nebude líbit, ale pak to raději hodím za hlavu. Následkem toho je frustrace. Rozhodnu se tedy, že příště už se určitě ozvu, je mi to ale hloupé….cyklus se opakuje).

Nemám jasný cíl kam ve svém životě směřuji.  Spíše utíkám před tím, co se mi nelíbí. Na místo směřování k něčemu co se mi líbí.

Nevím co vlastně chci. Není mi jasné co ve svém životě změnit. 

Systemický koučink pro páry.

V případě společného tématu je možno využít systemické koučování pro páry či rodinu.

Podmínkou je jedno společné téma. Jeden celek – muž a žena řeší jedno téma, které je společné.

Například. Partneři  chtějí být spolu, ale nevědí co vylepšit. Společné téma: Zůstat spolu. 

V tomto případě je sezení za přítomnosti obou partnerů, kdy za pomoci kouče hledají společné řešení co změnit a jak zůstat spolu. ( Oba musí chtít stejný cíl – být spolu,pokud by jeden nechtěl a druhý ano, byl by vhodný spíše individuální koučink pro každého zvlášť.)

 

Close Menu