Spolupracuji se speciálním pedagogem Danielou Hartlovou. Specializuje se na poruchy školních dovedností, především dyslexie a dyspraxie, které mohou být způsobené přetrvávajícími primárními reflexy a případným poruchami ve smyslovém vnímání.

Ve své praxi zaznamenala, že když k ní rodič s dítětem přijde, má díky problému dítěte negativní pocity, což je pro dítě další zbytečná zátěž.Všimla si, že pomoc potřebují oba. Tedy kromě dítěte i rodič.

Proto rodičům, kteří svůj stres ve formě pocitu strachu o dítě, vzteku, viny atd. doporučuje moje služby, které nabízí  možnost odstranění této emoční zátěže.Když se rodič tohoto negativního pocitu zbaví, dochází k úlevě a uvolnění napětí v rodině.

Její práce tak může probíhat v úplně jiné atmosféře.  Dítě a rodiče jsou vyrovnanější a spokojenější.  Zlepšení stavu se dostavuje výrazně rychleji,

Kontakt:

Daniela Hartlová

www.nvstimulace.cz, +420 734 211 106